Energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled i Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu procjene energetske učinkovitosti zgrade te izdavanja energetskog certifikata.

Energetski pregled je postupak koji prethodi izradi certifikata, a predstavlja prikupljanje podataka potrebnih za izračun energetskog certifikata. Energetski pregled vrši se i na starim i na novim objektima, gdje se na novom objektu svodi na utvrđivanje poklapanja izvedenog stanja s projektom. Kao najvažnija metoda koja se primjenjuje pri evaluaciji zgrade je termografija, kojom se stiče potpun uvid u toplinsku izolaciju, toplinske mostove te utvrđuje sastav materijala toplinske ovojnice zgrade. Bez provedenog termografskog mjerenja, energetsko certificiranje se svodi na paušalno ocjenjivanje energetske učinkovitosti zgrade.

Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Na kraju certifikat sadrži prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. Predložena mjera uključuje preciznu procjenu povrata investicije temeljenu na proračunu. Procjena povrata dobar je temelj pri odluci o isplativosti i vremenu angažiranja dodatnih sredstava prilikom sanacija zgrada.

Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, članak 15. a implemenitra se na temelju Akcijskog plana izrađenog u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva tijekom 2007., te putem niza tehničkih propisa i pravilnika, od kojih su do sada usvojeni: Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada NN 110/08, Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada NN 110/08, Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 113/08, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Obaveza je stupila na snagu 01.04.2010.

Izvor: www.mzopu.hr

Treba naglasiti da je energetsko certificiranje jedan od uvjeta koje je Europska zajednica postavila RH u fazi predpristupnih pregovora, a u svrhu povećanja energetske efikasnosti u RH.www.000webhost.com